Tarieven

Tarieven

Eerste consult 1,5 á 2 uur: € 100,-

Uitwerking consult en opstellen behandelplan: € 80, –

Vervolgconsulten 0,5 á 1 uur, gebaseerd op € 40,- per half uur

Consulten (ook per telefoon en e-mail) tot 10 minuten: gratis

Ik ben lid van de Maatschappij ter Bevordering van de Ortholmoleculaire Geneeskunde (MBOG), de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de Vereniging Arts en Leefstijl, de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De consulten worden veelal deels of volledig vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Eventuele supplementen zijn meestal voor uw eigen rekening. Op de website www.mbog.nl kunt u informatie vinden omtrent vergoedingen door zorgverzekeraars.