Tarieven

Tarieven

Eerste consult 1,5 á 2 uur: €80,-

Uitwerking consult en opstellen behandelplan: €80, –

Vervolgconsulten 0,5 á 1 uur, gebaseerd op €40 per half uur

Ik ben lid van de Maatschappij ter Bevordering van de Ortholmoleculaire Geneeskunde (MBOG) en de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ook ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).
Op de website www.mbog.nl kunt u informatie vinden omtrent vergoedingen door zorgverzekeraars.